Školení jezdců rally - od 10 hod

5.2.2017
Místo konání akce: Zlín
Naše stanoviště:
Univerzita T. Bati - rozdávání ceníků 2017